Broszury dla gmin


Aby ułatwić gminom realizację tych zadań oraz wspomóc je w ustawicznej edukacji ekologicznej w temacie selektywnej zbiórki odpadów, udostępniamy do bezpłatnego i nielimitowanego wykorzystania moduł Dla gmin.

Zamieszczone w module Dla gmin elektroniczne broszury dotyczą poszczególnych frakcji odpadów, szkła, papieru, tworzyw sztucznych i in. Każda broszura w prosty i przystępny sposób omawia dany temat.

Pobranie broszury jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić zamieszczony formularz podając nazwę i dane teleadresowe gminy, dane do kontaktu (e-mail, telefon) oraz dodać logo z zachowaniem wymagań technicznych (maksymalne wymiary 40 mm x 24 mm, rozdzielczość 300 dpi, format JPEG). Tak wypełniony formularz po kliknięciu na przycisk Pobierz broszurę wygeneruje plik PDF, który gmina może wydrukować i wykorzystać w prowadzonych działaniach edukacyjnych.

W razie pytań, prosimy o kontakt!

Załącz plikZmień


Wymagania techniczne:

Załączane logo nie może przekraczać wymiarów 40 mm x 24 mm. Wymagana rozdzielczość to 300 dpi. Plik proszę załączyć w formacie JPEG.